Snake Eyes G.I.Joe Origins

สเนคอายส์ (เฮนรี่ โกลดิง) ผู้อยู่อย่างสันโดษซึ่งมีความเป็นจริงเป็นจัง เขาได้รับการต้อนรับสู่กรุ๊ปที่พอใจเรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นโบราณที่เรียกว่า อาราชิค้างเกะ ภายหลังจากช่วยเหลือผู้สืบสกุลของพวกเขาไว้ เมื่อมาถึงประเทศญี่ปุ่น อาราชิติดอยู่เกะได้สอนสเนคอายส์ ให้ทราบถึงวิถีของนักสู้นินจา ในเวลาเดียวกันก็หาสิ่งที่เขาใฝ่ฝันหาซึ่งก็คือ บ้าน แม้กระนั้นเมื่อความลับจากอดีตกาลถูกเผย เกียรติศักดิ์แล้วก็ความภักดีของ สเนคอายส์จะถูกทดลอง

ถึงแม้โน่นจะเป็นการสูญเสียความเชื่อใจจากคนที่สนิทสนมกับเขาที่สุด