ลองเด็กเรียน (เสี้ยนรัก) (บทตาม) – Zgen 

ภายใน. ห้องเรียน (ชั้น4) – ตอนเช้า (ชุดนักศึกษา) (Day1)

ตามที่เป็นเด็กหลังห้อง ก าลังมองแต้วด้วยท่าทางที่ชอบและอยากจีบ
ตาม (V.O)
ผมชื่อตามครับเป็นเด็กหลังห้อง เกเร
ถึงจะเป็นแบบนี้ผมก็
มีความรักเหมือนกนนะ

เธอชื่อแต้วเป็นเด็กเรียน และผมก็พยายามจีบเธออยู่ด้วย
หน้าแต้วที่กา ลงัต้งัใจเรียนอยู่กับเพื่อน ตามที่พูดในใจพรีเซ้นตัวเองเสร็จก็เดินไปอย่างช้าๆ หน้า
ห้องไปหาแต้ว และยืนข้างๆแต้วกบั เพื่อนๆท้้งที่มองตาม (ยังไม่เฉลยว่ามีอาจารย์)*

ตาม
แต้วกูชอบมึงอ่ะ..
แต้วที่มีสีหนา

ร าคาญและไล่ให

ตามไปนงั่ ที่เบาๆ
แต้ว
ท าอะไรเนี่ยออกไป อายคนอื่นเข้า ออกไป
ตาม
ไม่ออก…จนกว่าแต้วจะรับรัก
ตามที่ยิม้ ให่แต้วและตัดไปหน้าแต้วที่ร าคาญตามและอายแทนตามมองรอบๆ
SFX : เมื่อคืนฉันฝันว่า Acoustic Orchestra Cover By อีฟ x โอ๊ต
สักพักอาจารย์ที่สะกิด ตามที่ปัดออก และอาจารย์ก็ท าเสียอะแฮ่มๆเจ็บล าคอดัง
SFX : เสียงแผ่นสะดุด (เพลงดับ)
ตามที่หันไปมอง เพลงที่หยุดและตามก็ชะงักตกใจ
ตาม
ว๊ายยย….
อาจารย์พูดเสียงแหลม และเอามือจับคอท่าทางเจ็บคอ
อาจารย์
แหม๋ให้อาจารย์สะกิดสะนานเลย (โอ้ยเจ็บคอ)
2
อาจารย์ที่ยืนด่าตาม
อาจารย์
มึงนี่นะ อาจารย์ก าลังสอนอยู่มาบอกรักอะไรกันเนี่ยเหอะ
มึงรีบไปนงั่ ที่เลยนะ ชิบหาย ฯลฯ
ตามที่รีบกลบัไปนงั่ ที่ส่วนแต้วก็ยิ้ม เขินๆเล็กน้อย
ตาม (V.O)
แต่แต้วก็ยังไม่รับรักผมสักที
ตามที่รีบกลบัไปนงั่ ที่และเรียนต่อ ส่วนอาจารย์ที่สอนต่อเรื่องเพศศึกษา(อิมโพรไวส์)แต้วที่มอง
ตามแอบข าเบาๆ เพื่อนๆก็เช่นกัน
CUT TO :

ภายใน. ห้องน ้า (ชั้น3) – ตอนกลางวัน (ชุดนักศึกษา) (ต่อเนื่อง)

ตามที่นงคุยกับ ั่ ปลกั๊ในห้องน้า (นั่งพื้นใกล้ๆโถเยี่ยว) และมีคนเดินผ่านไปมาเขา
มาเยี่ยวและปลั๊กเห้ยไอตามมึงชอบแต้วมันหรอวะเห็นจีบแม่งทุกวันเลย
ตาม
มึงรู้แล้วมึงจะถามท าไม
หน้าปลกั๊ ที่ดูมีความรู้
ปลั๊ก
เออน้นั นะสิถรุยแต่กูว่าไอแต้วก็น่าจะมีใจให้มึงน้นัแหละ
มึงเล่นจีบขนาดน้นั ….แต่วิธีจีบของมึงอะมันไม่เวิร์ก
หน้าตามที่สงสัย
ตาม
และต้องท าไงวะ
ปลั๊ก
เออน่าเดี๋ยวกูช่วยมึงเอง…
หน้าปลกั๊ ที่มองไปข้างหน้าและตามก็มองหนา

อาร์ฒก่อนที่จะมองไปทางทิศเดียวกบั ปลกั๊
3
CUT TO :

4ภายใน. ห้องน ้า (ชั้น3) – ตอนเย็น (ชุดนักศึกษา) (ต่อเนื่อง

ในห้องส้วม ตามกับปลกั๊ ที่นงั่ คุยกนัแบบพิเลน ตามที่เอาผ้าประคบน้า แข็งมาประคบหัวและหนาก่อนที่จะคุยกนั ต่อ ตามหน้าเคืองๆปลกั๊
ตาม
ไอสัสวิธีที่1กูก็โดนสะล่ะ
ปลั๊ก
เห้ยเพื่อน มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกโว้ย
ตามที่ร าคาญค าพูดของปลกั๊
ตาม
และมีวิธีไหนอีก มึงจัดมาดิ
หน้าปลกั๊ ที่มนั่ ในในตวัเอง
ปลั๊ก
ได้เลยเพื่อนก็มีคนมาเคาะประตูว่ากูปวดข้ี(เป็นไอไม้)

ภายใน. ห้องเรียน (ชั้น4) – ตอนเช้า (ชุดนักศึกษา) (Day2)
ปลกั๊ ที่นงั่ กระซิบตามอยขู่อยู่หลังห้องเหมือนเดิม
ปลั๊ก(V.O)
วิธีที่2 มึงต้องพยายามอยู่ใกล้ๆตัวแต้วอ่ะ หรือมึงไปแกล้งๆยืมของก็ได้
ปลกั๊ ที่กระซิบตามเสร็จตามกลุกข้ึนไปยืนอยู่หลังแต้วและหันมองปลกั๊อีกคร้ัง หน้าปลกั๊ ที่กระพริบตาตามแผน
ปลั๊ก(V.O)
ลุยเลยเพื่อน
ตามที่กระพริบตาตอบรับ
ตาม (V.O)
จัดไป
ที่หน้าโต๊ะแต้ว ตามที่มายืนอยู่ด้านหน้าแต้วและ ท าท่าทางส ารวมและขยับเข้าไปใกล้แต้วเรื่อยๆ
แต้ว
มีอะไร
ตาม
คือ..เราขอกระดาษหน้ากลางหน่อยดิ
แต้วที่เปิ ดสมุดและฉีกให้ตามที่ได้และยิ้มและยื่นให้ปลั๊ก
(Jump Cut) ตามโผลออกมาแทรกกลางระหว่างแต้วและเพื่อน และขอยืมลิควิด
แต้วก็ให้ไป และตามก็ค่อยๆย่อตัวลงแบบลงลิฟท์
(Jump Cut) หน้าโต๊ะอาจารย์ เพื่อนในห้องทุกคนที่ยืนต่อแถวส่งงาน ตามที่ยืนต่อท้ายแต้วแบบ
แนบชิ้น และปลกั๊ก็แกล้งจับตามท าท่าเดา แต้วที่หันมาพูดกับตาม
แต้ว
ตาม… อย่าเอาปากกามาจิ้มหลังได้ป่ ะ
แล้วก็หันกลับไป ตามที่หันมาคุยกับปลกั๊
5
ตาม
ไอปลกั๊ มึงเล่นเห้ียไรเนี่ย
ปลกั๊ ที่ท่าทางสะใจ
ปลั๊ก
เอ้าไม่ดีเลยเรอะ เสียบแม่งก่อนเลย
ตามที่ท่าทางเขินๆและต่อแถวส่งงานกับอาจารย์ต่อ หน้าปลกั๊ ที่คิดชั่วก่อนที่จะจบั ตามเดาอีก
คร้ังแบบตวังอและเผลอไปผลักตามอีกและไปโดนแต้วต่อด้วยเพื่อนๆที่ต่อแถวอาจารย์ที่ก าลัง
อาจารยท์ ี่เปี ยกสตนั่เลกนอ้ยก่อนที่จะตะโกนโมโหออกมาอาจารย์ใครเป็นคนท า !!
ทุกคนที่เบี่ยงตัวหลบและหัวมาหาตามกับปลกั๊ ปลกั๊ ที่รีบช้ีตามก่อนเลยและตามก็ช้ีปลกั๊กลับ
CUT TO :